Skreipremiär

Varje år vandrar torsken från Barents hav ner till nord-norska kusten för att leka. Efter den långa vandringen genom kalla klara vatten och…

Läs mer