Vad gör man i detta väder???

Ja, man bygger om! Vi har grävt upp hela tomten, ja precis hela tomten, för att dra in kommunalt vatten så det är…

Läs mer